altundan tezlere reaksiyon kulliyen yalan kkPSmi2B