diploma dezenformasyon bultenine girdi 1936 degil 1956 CvChyFLW
deva partili esenden bayanlar icin davet 7Pw9FIHQ