issizlik sayilari aciklandi kWYWGEpi
tuik issizlik sayilarini acikladi l5NvqRGR
2022nin son ceyregine ait issizlik sayilari asik r oldu U7Ukabrd