lider helvacioglundan canakkalede depremsellik ziyaretleri pGzrkbKa