savunma sanayii medya dorugu teknoparkta basladi 83T7Xbrl